Traduceri Syncro Translation

Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Versiunea 12.09.2018

I. Cine suntem
Acest website (https://www.syncrotranslation.com) (denumit “website-ul nostru” sau în termeni similar) este deținut de SYNCRO TRANSLATION SERVICES SRL, societate de drept român cu sediul în B-dul Decebal nr.12, bl. S7, Sc.1, Et.5, Ap.15, Camera 1 sector 3 030967, CUI/VAT: RO32163600, înregistrat la registrul comerțului: J40/14592/17.12.2014 (denumit “SYNCRO TRANSLATION”, “noi” sau în termeni similari).
Daca aveți nevoie de informații suplimentare sau doriți să ne transmiteți feedback-ul dvs, puteți folosi formularul nostru de contact, ne puteți trimite un email la [email protected], sau ne puteți trimite o scrisoare la adresa sediului nostru.

II. Scopul acestei Politici de Confidențialitate
Syncro Translation, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă datele dvs. cu caracter personal, care cuprind orice informații privind o persoană identificată sau identificabilă (în continuare denumite “Date Personale”).
În acest sens, am adoptat această politică de confidențialitate (“Politica de Confidențialitate”) privind prelucrarea de Date Personale prin intermediul website-ului nostru, precum și privind folosirea altor informații pe care ni le furnizați, pentru a vă transmite detalii importante privind aspecte precum:
a. Ce tip de Date Personale și de informații ale dvs. colectăm, stocăm, transferăm și, în general, folosim (aceste operațiuni fiind denumite în mod colectiv “prelucrări”)
b. Către cine dezvăluim Datele Personale,
c. Ce măsuri de securitate luăm pentru a proteja Datele Personale;
d. Care sunt drepturile voastre și cum le puteți exercita.
e. Alte informații utile.
Vă încurajăm să citiți aceasta Politică de Confidențialitate și subliniem că aceasta nu aduce atingere oricărui drept al dvs. conferit de legislația aplicabila.

III. Cum folosim Datele Personale

3.1. Înscriere în secțiunea de “Cariere”
Prelucrările de Date Personale
Când accesați secțiunea “Cariere” a website-ului nostru, colectăm o serie de informații și Date Personale ale dvs precum:

- Nume și prenume;
- Adresa de email;
- Numărul de telefon;
- Numele de utilizator Skype;
- Limbile străine cunoscute;
- Calitatea de traducător autorizat.

Informațiile furnizate, inclusiv Datele Personale sunt transferate către Partenerul nostru care asigură hosting-ul website-ului nostru Translationprojex (https://syncrotranslation.translationprojex.net/) pentru scopurile menționate mai jos.

Scopul prelucrării
Datele sunt stocate în mod securizat pe server-ele aflate la dispoziția partenerului nostru pentru a vă putea contacta ulterior în vederea colaborării cu dvs. pentru diverse proiecte de traduceri, în conformitate cu specializarea dvs.

Durata stocării
Datele rămân stocate pe servere-ele partenerului nostru în principiu pe un termen maxim 3 ani pentru eventuale colaborări, precum și pentru apărarea drepturilor noastre în instanță, în eventualitatea unui litigiu. În mod excepțional, în ceea ce privește traducătorii specializați în limbi străine mai rare (cum ar fi: tigrinya, flamanda, coreeană, bască) putem stoca datele personale pe o perioada mai mare de 3 ani, pentru a se putea da curs în timp util unor solicitări de traduceri în asemenea limbi străine.
La orice moment puteți să solicitați ștergerea acestor date din baza noastră de date, în mod gratuit. În acest sens ne puteți transmite solicitarea dvs. folosind datele noastre de contact din Secțiunea I a acestei Politici de Confidențialitate.

Temeiul legal al prelucrării
Art. 6, litera a) din GDPR - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. În mod concret, vă dați consimțământul ca să putem să vă contactam pentru a încheia în viitor un contract de colaborare.

3.2. Folosirea formularului de comanda
Prelucrarea de Date Personale
Prin folosirea formularului de comanda, ne furnizați următoarele Date Personale:
- Numele complet;
- Emailul;
- Datele Personale pe care alegeți să ni le transmiteți în corpul emailului sau în fișierele atașate comenzii.
Informațiile furnizate, inclusiv Datele Personale sunt transferate către partenerul nostru care asigura hosting-ul website-ului nostru Translationprojex (https://www.syncrotranslation. translationprojex.com/) pentru scopurile menționate mai jos.
Scopul prelucrării
Datele Personale sunt stocate în mod securizat pe serverele aflate la dispoziția partenerului nostru pentru a vă putea oferta serviciile noastre de traducere și pentru încheierea unui eventual contract de prestări de servicii de traduceri.
Durata stocării
Datele rămân stocate pe servere-ele partenerului nostru pe un termen maxim 3 ani pentru eventuale colaborări, precum și pentru apărarea drepturilor noastre în instanță, în eventualitatea unui litigiu. La orice moment puteți să solicitați ștergerea acestor date din baza noastră de date, în mod gratuit. În acest sens ne puteți transmite solicitarea dvs. folosind datele noastre de contact din Secțiunea I a acestei Politici de Confidențialitate.
Temeiul juridic al prelucrării
Art. 6, lit. a) din GDPR - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. În mod concret, vă dați consimțământul ca să putem să vă contactam pentru vă oferta serviciile noastre.
Art. 6, lit. c) din GDPR - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

3.3. Informații anonime
Când vizitați website-ul nostru, noi și Partenerii noștri putem colecta informații anonime prin cookies sau alte instrumente similare. Pentru mai multe informații privind politica noastră de cookies, accesați următorul link http://syncrotranslation.com/ro/politica-cookies/
Aceste informații anonime pot să includă:
- Adresa IP;
- Țara de origine și serverul la care computerul dumneavoastră este conectat;
- Sistemul de operare, tipul de browser și de computer pe care le folosiți;
- Configurarea Java sau a cookie-urilor
- Aplicații și plug-in-uri;
- Website-ul care v-a redirecționat către noi etc.
Colectăm aceste informații într-o modalitate care nu permite identificarea dvs. Datele sunt folosite pentru a îmbunătăți funcționalitatea website-ului nostru.

IV. Cui dezvăluim Datele Personale
• Angajaților noștri, consultanților sau altor persoane autorizate de noi care au nevoie să cunoască aceasta informație pentru a-și îndeplini sarcinile. Aceste persoane sunt supuse unor obligații de confidențialitate adecvate.
• Partenerilor noștri, unii dintre ei fiind deja menționați în secțiunea anterioara. Acești parteneri pot fi: prestatori de servicii online, furnizori de software, companii de publicitate online etc.
Partenerii noștri sunt: Google, Translationprojex
Luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că Partenerii noștri au implementat măsurile de securitate necesare pentru a vă proteja Datele Personale și că folosesc aceste date doar în scopurile menționate în aceasta Politică de Confidențialitate.
Nu vindem si nu închiriem către alte terțe părți Datele dvs. Personale sau alte informații ce ne sunt furnizate.

V. Inexistenta unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri
Dvs., în calitate de persoană vizată, nu veți face niciodată obiectul unei decizii a noastră bazate exclusiv pe prelucrarea automată a Datelor Personale, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana dvs. sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

VI. Cum vă protejam Datele Personale
Datele dvs. personale sunt stocate în mod securizat pe serverele Partenerilor noștri, după cum este descris mai sus și pe website-urile acestora.
De asemenea, la accesarea Datelor Personale de către noi folosim o serie măsuri de securitate ce includ:
- Controlul accesului fizic (securizarea incintelor de lucru, acces pe bază de cartelă magnetică, etc.);
- Controlul accesului virtual (accesul la computer de lucru pe bază de username și parolă, firewall, antivirus, criptarea datelor stocate local);
- Folosirea altor măsuri de securitate informatica (Certificate SSL)

VII. Care sunt drepturile dvs. și cum le puteți exercita
Syncro Translation se angajează să vă respecte toate drepturile legale cu privire la Datele Personale și la informațiile pe care ni le furnizați. Pe scurt, în legătură cu Datele Personale dvs. aveți următoarele drepturi:
- Dreptul de acces. Aveți dreptul să vă accesați la orice moment Datele Personale pe care noi sau Partenerii noștri le prelucram. De asemenea, aveți dreptul să obțineți informații cu privire la natura, prelucrarea și dezvăluirea acestor Date.
- Dreptul la rectificare. La cererea dvs. vom rectifica orice eroare sau inexactitate privind Datele Personale.
- “Dreptul de a fi uitat”. Puteți să ne solicitați la orice moment ștergerea Datelor Personale pe care noi sau Partenerii noștri le prelucrăm.
- Dreptul de a restricționa prelucrarea. În anumite condiții prevăzute de lege, aveți dreptul să restricționați prelucrarea Datelor Personale.
- Dreptul de a obiecta la prelucrare. Aveți și dreptul să ne solicitați încetarea oricărei prelucrări de Date Personale, conform legii.
- Dreptul la portabilitatea Datelor Personale. În condițiile prevăzute de lege, aveți dreptul să ne solicitați ca Datele Personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat să vă fie transmise într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; Datele Personale astfel furnizate pot fi transmise către alt operator.
- Dreptul de a vă retrage consimțământul. Atunci când Datele Personale sunt prelucrate pe baza consimțământului dvs., vă puteți retrage acest consimțământ la orice moment. Aceasta nu va afecta prelucrările efectuate în trecut, dar ne poate împiedica să le prelucram în viitor.
- Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere. Pentru prelucrările care intră în competența autorităților române, puteți adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (https://www.dataprotection.ro/).
Pentru a putea să vă exercitați oricare din drepturile de mai sus sau pentru a pune întrebări cu privire la orice aspect privind aceasta Politică de Confidențialitate, ne puteți contacta utilizând datele din secțiunea I de mai sus.

VIII. Alte informații
Ce se întâmplă daca refuzați să ne transmiteți Datele Personale sau alte informații
Nu sunteți obligați să ne furnizați Datele dvs. Personale, dar este posibil ca refuzul de furniza anumite informații (de ex: dezactivarea cookies) să afecteze navigarea pe website-ul nostru.
Modificări ale Politicii de Confidențialitate
Putem să schimbam la orice moment conținutul acestei Politici de Confidențialitate, pentru a reflecta schimbări legislative sau ale politicilor noastre interne, sau modificări aduse website-ului nostru sau tehnologiei utilizate. De fiecare data când reveniți pe website-ul nostru, vă rugam să verificați data ultimei actualizări a acestei Politici și eventualele modificări, daca exista.
Daca apar modificări semnificative ale acestei Politici, vă vom informa din timp prin email sau printr-o notificare afișata pe website-ul nostru.
Linkuri către alte website-uri
Acest website poate conține link-uri către terțe website-uri (care la rândul lor pot fi folosite pentru colectarea și prelucrarea Datelor Personale). Prin accesarea acestor linkuri, veți intra sub incidenta politicilor de confidențialitate și practicilor specifice acelor website-uri. Nu vom putea fi ținuți răspunzători pentru folosirea de către aceste website-uri terțe a Datelor Personale și a informațiilor ce vă aparțin.

 

Politica Cookies

RECOMANDĂRI

Am preferat întotdeauna să lăsăm clienții să vorbească despre calitatea muncii noastre.

"Colaborăm foarte bine cu Syncro Translation Services, atât pentru interpretariat în cadrul evenimentelor noastre, cât și pentru traduceri. Apreciez calitatea serviciilor pe care le oferă, precum și profesionalismul de care au dat dovadă de fiecare dată. Sunt flexibili, open-minded și pot veni cu propuneri personalizate în funcție de nevoile clientului, ceea ce pe noi ne-a ajutat foarte mult."
Forbes Romania
"EXIMPROD multumeste echipei Syncro Translation Services pentru colaborarea prompta, de calitate si la un inalt nivel de profesionalism in ceea ce priveste prestarea serviciilor de traducere a documentatiilor comerciale si tehnice."
Eximprod
"Mulțumim pentru procesarea foarte rapidă. Am primit în perfectă regulă traducerea.Suntem foarte mulțumiți de profesionalism, calitatea serviciului și timpul de procesare. Intenționăm să continuăm colaborarea precum am stabilit inițial oricând apare câte o nevoie."
Newlong Holland B.V.
"Traducerea profesionistă a meniurilor din română în engleză este importantă pentru aplicația noastră. Cu ajutorul acestora, utilizatorii care comanda de pe aplicația Uber Eats au o experiență mai bună. Syncro a demonstrat că este un partener loial, prompt și serios. Rapiditatea și acuratețea traducerilor mențin acest parteneriat pe termen lung."
Uber Eats
"Syncro este o echipă de profesioniști care i-au traducerea în serios. Știu cu ce ”se mănâncă”, sunt rapizi, oferă prețuri competitive și servicii de calitate. I-am preferat altor furnizori din multe motive: timpi de reacție extrem de reduși, atenție la detalii, timpi de predare foarte buni, disponibilitate, promptitudine. Sunt organizați și preciși dar și prietenoși cu proprii clienți. Recomand cu căldură."
Wamgroup
"Syncro Translation Services ne-a făcut traduceri italiană precise în timpi scurți. Echipa a fost foarte responsivă la cererile și nevoile noastre, lucru care este extrem de important când vorbim de servicii. Există o gramadă de agenții de traducere pe piață, dar cei de la Syncro se dedică efectiv serviciului, calității și toate astea la prețul corect!"
Sika AG
"Persoanele cu care am colaborat, au tratat totul cu maximă seriozitate, profesionalism și promptitudine. Ne-au ajutat ori de câte ori am avut nevoie, iar termenele de predare ale proiectelor, au fost mai mult decât rapide. Vă multumim și sper sa avem o colaborare cel puțin la fel de bună ca și până acum."
Aston
"Am găsit un partener de afaceri de încredere pe care îl recomandăm cu căldură din mai multe motive: traduceri în engleză corecte, profesionalism, seriozitate, promptitudine și corectitudine."
Raptronic
"Lucrăm cu firma de traduceri Syncrotranslation de aproximativ 2 ani și de fiecare dată am primit traducerile solicitate la timp și în formatul dorit. Sunt corecți, eficienți, adevărați profesionisti."
Ifma
"Suntem foarte mulțumiți de promptitudinea și calitatea serviciilor oferite. V-aș recomanda cu încredere și partenerilor."
Gewiss
"Oferte potrivite, promptitudine, calitate și stil. O echipă cu care se lucrează și se comunică eficient, ușor, dar și mai important, rapid."
FSA
"Pentru Dexion, ca parte a unui grup internațional cu birouri în 17 țări unde Romania servește drept centru regional pentru Europa de Est, găsirea unui serviciu de încredere în domeniul traducerii era o necesitate imperioasă.Am folosit numeroase companii de traduceri până am contractat serviciile Syncro Translations, companie care a devenit furnizorul nostru principal în acest domeniu datorită combinației de calitate bună a traducerii, promptitudine, seriozitate și prețuri corecte. ..."
Dexion
"Am început să lucrăm cu Syncro Translation în urmă cu un an. Apreciem profesionalismul lor, serviciile pentru clienți, calitatea traducerilor precum și efortul lor de a îndeplini întotdeauna termenele noastre. Recomandăm cu tărie compania Syncro Translation oricui caută servicii de traducere de încredere."
Eisenberg Paris
"Syncro este pentru noi un partener de încredere, pe care îl recomandăm cu căldură din mai multe motive, cele mai importante fiind: traducerea corectă a materialelor, profesionalismul şi seriozitatea de care dă dovadă, livrarea traducerilor întotdeauna la timp şi nu în ultimul rând, flexibilitatea de care am beneficiat atunci cand am avut nevoie. Mulțumim."
Hama
"Lucrăm cu SyncroTranslations de mai mult de un an de zile. Avem un volum mare de traduceri de pagini web în principal şi lunar apelăm la ei. Nu a existat niciun moment de întarziere în predarea lucrărilor, ba mai mult, deseori le-am primit mai devreme decât se stabilise inițial. Prin intermediul SyncroTranslations ajutăm şi partenerii noștri să işi pună la punct paginile web. Suntem foarte multumiți atât de varietatea limbilor străine şi a personalului calificat cât şi de seriozitatea şi disponibilitatea de care dau dovadă."
BET 1128
"Am început colaborarea cu Syncro Translation în speranţa că vom găsi un partener pe care ne putem baza şi în situaţii limită. Acurateţea, seriozitatea, respectarea deadline-urilor şi responsabilitatea cu care tratează solicitarile noastre, ne dovedesc că nu ne-am înşelat. Chiar dacă nu avem o relaţie de parteneriat foarte îndelungată, suntem convinşi că ne aşteaptă o lungă şi frumoasă colaborare pe viitor."
AIC
· © Syncro Translation Services SRL ·