Concursuri

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR
Campania de promovare „Syncro Translation Services ofera premii consistente in bani” (denumita in cele ce urmeaza si „Campania Promotionala”/Campania de Promovare sau „Campania”) este organizata de catre MOD COMMUNICATION SRL,- D cu sediul social in Calea Rahovei 266-268 C, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului cu CIF:32163600 denumita in cele de mai jos si “Organizatorul”. Campania se va desfasura conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, la adresa https://www.cernega.ro/syncro-translation-services-ofera-premii-consistente-bani/ in numele https://syncrotranslation.com

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
Campania se va desfasura incepand cu data de 23 noiembrie 2016, ora 00-00 si pana la data de 23 decembrie 2016, ora 23:59.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE
In cadrul CAMPANIEI DE PROMOVARE „Syncro Translation Services ofera premii consistente in bani” este promovata la adresa https://www.cernega.ro/syncro-translation-services-ofera-premii-consistente-bani/ in numele https://syncrotranslation.com

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE
Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, la adresa https://www.cernega.ro/syncro-translation-services-ofera-premii-consistente-bani/

Pentru a participa la campanie, bloggerii trebuie:
1. Sa scrie un articol ce va face referire la https://syncrotranslation.com si la serviciile oferite de acesta.
2. Sa adauge doua link-uri, unul catre https://syncrotranslation.com/ro/ si al doilea catre https://syncrotranslation.com/ro/traduceri/.

SECTIUNEA 6. DESFASURAREA CAMPANIEI
La adresa https://www.cernega.ro/syncro-translation-services-ofera-premii-consistente-bani/. Regulamentul complet va fi publicat pe https://syncrotranslation.com si pe https://www.cernega.ro. Cei care doresc sa se inscrie trebuie sa urmeze pasii prevazuti la Sectiunea 5 si sa indeplineasca toate conditiile de la Sectiunea 8 a prezentului Regulament. Persoanele care vor participa la tombola acestui concurs vor fi alese dupa cum urmeaza: castigatorii vor fi desemnati de catre un reprezentant al MOD COMMUNICATION SRL,- D.
Premiiile constand in 3 premii in bani: Premiul 1 - 250lei, premiul 2 - 150lei, iar premiul 3 - 100lei - prin transfer bancar. Premiile vor intra in posesia castigatorilor in maxim 2 zile de la finalizarea campaniei.
Un participant se poate inscrie in Campanie cu mai multe articole.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE
In cadrul acestei campanii, premiile oferite constau in 250 lei Premiul 1, 150 lei Premiul 2 si 100 lei Premiul 3, in data de 24, 25 decembrie, toate costurile fiind suportate de organizatorul campaniei. Premiile vor fi oferite prin transfer bancar. Premiul va fi acordat Castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament si a celui de la adresa https://www.cernega.ro/syncro-translation-services-ofera-premii-consistente-bani/.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE
In cadrul acestei campanii, se pot inscrie toti locuitorii Romaniei ce detin orice blog cu o vechime de cel putin 3 luni si cu o autoritate a domeniului (DA) de cel putin 3.
Premiul va fi acordat Castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura in legatura cu premiile acordate in Campania de Promovare „Syncro Translation Services ofera premii consistente in bani”, cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
Castigatorii Campaniei vor fi anuntati la adresa https://www.cernega.ro/syncro-translation-services-ofera-premii-consistente-bani/.
Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorii prin mail sau prin intermediul retelei de socializare Facebook, in minimum 24 de ore de la data anuntarii castigatorilor.
Premiile campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie.

SECTIUNEA 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Organizatorul nu are ca scop strangerea si utilizarea datelor cu caracter personal in cadrul acestei campanii. Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:
- colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind blogul personal, a adresei de email pe care acesta este inregistrat.
- stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorului, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatia de confidentialitate.
Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.
Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI
Campania de promovare „Syncro Translation Services ofera premii consistente in bani”, va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul la adresa https://www.cernega.ro/syncro-translation-services-ofera-premii-consistente-bani/ sau pe https://syncrotranslation.com.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul https://syncrotranslation.com si la adresa https://www.cernega.ro/syncro-translation-services-ofera-premii-consistente-bani/.
Participarea la aceasta campanie implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia anuntarii modificarilor la adresa https://www.cernega.ro/syncro-translation-services-ofera-premii-consistente-bani/ si pe https://syncrotranslation.com.

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2 (doua) momente:

a) la publicarea pe site a Regulamentului modificat;
b) la prima anuntare la adresa https://www.cernega.ro/syncro-translation-services-ofera-premii-consistente-bani/.

 
Right Menu Icon