Cuvintele - piese ce formează un puzzle

Arheologie” lingvistică

De data aceasta echipa de traducatori Syncro Translation Services vă propune o călatorie în lumea fascinantă a similitudinilor de sensuri  între cuvintele din limba română şi însemnătatea acestora în alte limbi şi dialecte de pe mapamond. În acest caz, nu prea mai avem nevoie de traducere. Conexiunea, descoperirea însemnătăţii acestora se produce instantaneu, fără a lăsa prea mult loc ambigutaţii. Astfel, traducatorii profesionişti ai biroului nostru de traduceri autorizate iau o pauză şi ne lasă să intuim singuri însemnatatea cuvintelor.

În ansamblu, relatia dintre cuvinte în sine şi sensul acestora este fascinantă. Călatorind cu mintea înapoi în timp, ajungem în minunata lume a lingvismului şi la rădacinile sale arhaice. O serie de lingvişti din lumea întreagă, descifrând sensuri, prin studii aprofundate au încercat să-şi explice de ce există atât de multe sentimente şi idei care nu pot fi exprimate într-un singur cuvânt.

Româna –  limbile slave

Exista o simbioză puternică între limba română şi limbile slave. Dacii romanizaţi au preluat cuvinte referitoare la domenii fundamentale ale vieţii.  Se spune adesea că această influenţă s-a manifestat în special la nivelul lexicului. Ca urmare, româna a conservat cuvinte referitoare la acţiuni şi numele acţiunilor, viaţa rurală şi muncile agricole, produse agricole şi hrana, nume de animale, expresii referitoare la viaţa socială şi la administraţia publica, precum şi la religie:

  • rom. silă– slov. sila
  • rom. şoaptă– slov.  šepet – functioneaza in ambele limbi cu forme apropiate si cu acelasi inteles. Aceste cuvinte au si un corespondent verbal in cele doua limbi: rom.a sopti– slov.šepetat
  • rom. zăbavă slov.  zabava – este inregistrat cu aceeasi forma, dar cu sensuri diferite in cele doua limbi.
  • rom. nevastă – slov.  nevesta – inregistrat in limbile slave, de unde l-a imprumutat si romana, cu sensul de „femeie casatorita”, cuvantul prezinta in slovena un sens aparte, „mireasa”.
  • rom.  smântână–slov.  smetana – cuvantul are etimon bulgar, evoluţia lui este similară în cele doua limbi, iar formă asemanatoare. În ambele limbi este înregistrat cu sensul propriu „produs alimentar gras, de culoare albă-gălbuie, care se formează la suprafaţa laptelui nefiert”.

Română –  albaneză:

Legăturile dintre romană şi albaneză sunt numeroase şi au constituit întotdeauna unul din argumentele principale ale teoriei imigraţioniste. În primul rând, dintre cele 160 de cuvinte considerate dacice din limba romană, 90 se regăsesc şi în albaneză. Multe dintre acestea sunt cuvinte de bază ale celor două limbi (brad, mânz, gât, buză, etc.) şi aparţin, evident, unui fond arhaic.

Română – friulană

Româna şi friulana sunt doua limbi între care există tulburatoare asemănari. E adevarat, sunt limbi înrudite, care au în comun stratul lingvistic latin. Friulana este considerată de unii lingvişti un simplu dialect italian, iar de alţii, un dialect din grupul mixt al unei limbi romanice numite conventional reto-romană. Cuvintele friulane:  brumajo („decembrie”), discanta, distrama, ferbint, galinar („hot de găini”), imbina, imbranca işi gşsesc corespondente în cele româneşti brumar („noiembrie”), descântă, destramă, fierbinte, găinar, îmbină, îmbrânci.

Română – poloneză

În română şi poloneză sunt peste 532 de cuvinte care seamănă ori sunt la fel:  abonament – abonament, adept – adept, album – album, amin – amin, balet – balet,  balkon – balcon, cek – cec, cytat – citat, granica – graniţă etc.

Lucian Cuesdean: “Limba punjabi, din India, are 2.000 de cuvinte curat româneşti, iar multe altele seamănă foarte mult cu ale noastre. Asta pentru că ei sunt urmaşii unui trib getic, ca şi noi, deşi distanţa dintre români şi punjabi este de 4.500 de kilometri”.