Inteligență într-o agenție de traduceri

Ce tipuri de inteligență găsești într-o agenție de traduceri?

Se știe din psihologie că inteligența este o formă de adaptare optimă și eficientă a individului la situații noi, problematice, prin restructurarea datelor experienței. Așa lansa definiția inteligenței J. Piaget.
Acest proces are la bază alte fenomene: adaptarea, care este rezultatul interdependenței dintre asimilarea de informație (experiența cognitivă anterioară) și acomodarea (transformarea experienței cognitive).

Mult mai târziu s-a aflat ce înseamnă inteligențele multiple. Teoria a fost lansată și structurată de H. Gardner și poartă numele de Teoria Inteligențelor Multiple. În accepţiunea lui H.Gardner, inteligenţele reprezintă capacitatea cognitivă a individului, descrisă printr-un set de abilităţi, talente și deprinderi mentale pe care le deţine orice persoană dezvoltată normal, ele fiind grupate în opt categorii. Aceste opt inteligenţe sunt dezvoltate într-o anumită măsură, interacţionează şi se combină într-un mod unic, singular.
Fără a face vreo ierarhizare, Gardner a stabilit existența următoarelor inteligențe, enumerate și descrise în cele ce urmează.

Inteligența lingvistică este capacitatea de a rezolva și dezvolta probleme cu ajutorul codului lingvistic, sensibilitate la sensul şi ordinea cuvintelor. Aici îi regăsim ca profesii pe traducătorii autorizați și specializați, pe specialiștii în gramatică sau profesorii de limbi străine, dar și pe interpreții lingviști și filologii de toate specializările. Aceștia s-au remarcat încă din perioada școlii la materii precum literatura, limbile străine, citeau cu plăcere, rețineau ușor reguli gramaticale, realizau cu ușurință texte scrise sau comentarii literare complexe. Fie că sunt traducători nativi, fie că sunt filologi și traducători autorizați, toți fac dovada unei inteligențe lingvistice la un nivel rafinat.

Inteligența logico-matematică a fost definită ca fiind capacitatea de a opera cu modele, categorii şi relații, de a grupa, ordona şi a interpreta date, capacitatea de a problematiza. Nu este exclusivă inginerilor sau oamenilor din IT, acest lucru este clar. În aceste domenii este solicitată și remarcată ca și o pasiune sau o înclinație către „științele exacte”. Foarte multi specialiști în probleme de gramatică sau traducătorii specializați în domeniul tehnic sunt caracterizați de scoruri ridicate la acest tip de inteligență.

Inteligenţa spaţial-vizuală este capacitatea de a forma un model mental spaţial, de a rezolva probleme prin intermediul reprezentărilor spaţiale şi ale imaginii, simţul orientării în spaţiu, capacitatea de a citi hărţi, diagrame, grafice. Oamenii care lucrează în echipe sau proiecte de traduceri, care sunt foarte importanți într-o agenție de traduceri, au de asemenea și această caracteristică a inteligenței. Atenția la punerea în pagină, asigurarea detaliilor pentru formatul final și așa mai departe sunt importante pentru un produs de calitate în portofoliu.

Inteligența muzicală este definită drept capacitatea de a rezolva probleme şi de a genera produse prin ritm şi melodie, sensibilitate la ritm, capacitatea de a recunoște diverse forme de expresie muzicală. Pe lângă aceasta este și inteligența corporal-kinestezică – capacitatea de a rezolva probleme şi de a genera produse cu ajutorul mișcării corpului, îndemânarea în manipularea obiectelor. Aici nu putem să nu îi amintim pe interpreții în limbaj mimico-gestual, care deși nu lucrează neapărat într-o agenție de traduceri, facilitează și ei comunicarea într-o zonă specială a societății.

Inteligența interpersonală este capacitatea de a rezolva probleme prin interacțiunea cu ceilalți, abilitatea de a discrimina şi răspunde adecvat la manifestările şi dorințele celorlalți. Este esențială și dominantă în profesiile care presupun comunicarea directă cu clientul, negocierea și arta prezentării și a vorbitului în public. Într-o agenție de traduceri precum Syncro Translation Services, mereu se pune accent pe calitățile ce rezultă din inteligența interpersonală, atât în comunicarea cu clientul cât și în valorile organizaționale.

Inteligența interpersonală este descrisă sub forma unei capacități de a rezolva probleme şi de a genera produse prin cunoașterea de sine, capacitatea de acces la propriile trăiri şi abilitatea de a le discrimina şi exprima, conștientizarea propriilor cunoștințe, abilități, dorințe.

Inteligența naturalistă este văzută drept capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul taxonomiilor şi a reprezentărilor mediului înconjurător. Specialiștii în științe medicale și traducătorii specializați în acest domeniu au acest tip de inteligență foarte exersată.

Ultima descrisa este inteligența existențială și este responsabilă de cunoașterea lumii, specifică filosofilor, scriitorilor, celor pasionați de spiritualitate sau tehnici de terapii alternative, însă nu s-a reușit localizarea zonei cerebrale care o activează. De pildă, o bună traducere literară face apel și la acest tip de inteligență din partea traducătorului, altfel textul este sec și lipsit de emoție, tradus fără a transpune emoția simțită în textul sursă.

Dacă la prima vedere se crede că un traducător este doar o persoană „căreia i-au plăcut limbile străine”, deci are o bună inteligență lingvistică, la o analiză mai atentă regăsim într-o bună echipă de traducători dintr-o agenție de traduceri o pleiadă de tipuri de inteligențe, absolut necesare muncii eficiente și creative în acest domeniu. Fiecare utilizează în viața de zi cu zi combinații și matrici diferite ale mai multor tipuri de inteligență, având mereu una dominantă.