Stiai că?

În 1962 a fost realizată de către o maşină prima traducere din limba engleză în limba română. „Dumneavoastră explicaţi dezvoltarea ştiinţei şi noi ajutăm la descrierea exemplelor”, a fost frază tradusă. Atunci însemna un lucru mare, acum însă este ceva extrem de banal.

Primul dispozitiv de traducere automată a fost sistemul dezvoltat pentru Liga Naţiunilor în 1931. Acesta permitea citirea şi traducerea simultană a discursurilor prin intermediul echipamentelor radio şi a căştilor. Ascultătorii puteau accesa sistemul în limba lor maternă.

În anul 1521 la Cîmpulung-Muscel, vechea capitală a Ţării româneşti, a fost redactat primul document scris, compact şi unitar, din câte sunt cunoscute până astăzi în limba română: Scrisoarea lui Neacşu (Cîmpulung Muscel). Scrisoarea conţine un secret de mare importantă, avertizîndu-l pe Johannes Benkner, judele Braşovului, despre o invazie a turcilor asupra Ardealului şi Ţării Româneşti ce tocmai se pregătea la sudul Dunării.

Prima traducere de roman care a apărut în România datează din 1794. Astfel, putem vorbi de aproximativ două sute de ani de istorie. Primul text epic tradus este un fragment de o sută de pagini din “Criticonul lui Baltasar Gracian”, tălmăcit din spaniolă prin intermediar grecesc şi apărut la Iaşi.

În 1570, Coresi tipăreşte pentru prima dată în limba română Psaltirea şi Liturghierul. La baza Psaltirii, au stat traducerile maramureşene pe care Coresi le-a avut la îndemână în manuscris.

La 21 ianuarie 1648 a apărut la Alba Iulia (Bălgrad, cum era cunoscută în acea perioadă) prima traducere integrală în limba română a Noului Testament. Noul Testament de la Bălgrad este considerat o operă de referinţă pentru traducerile ulterioare ale Sfintei Scripturi. Traducerea îi aparţine mitropolitului Transilvaniei Simion Ştefan.

Prima traducere a unei poezii de Mihai Eminescu a fost făcută la Sighetu Marmaţiei în anul 1885, în maghiară, de către Laurenţiu Bran, elev în ultimul an al gimnaziului piarist sighetean. Laurenţiu Bran, preot greco-catolic în satul Someş-Saplâc (Alunişul de azi), a fost primul traducător român al poeziilor lui Mihai Eminescu în limba maghiară.