Traducătorii în era tehnologiei limbajului

Progresele în telecomunicaţii au redus semnificativ distanţele. Ne îndreptăm, cu paşi repezi, spre conceptul de “sat global”, însă barierele de comunicaţie şi înţelegere sunt puternice.

Care ar fi motivul?

În primul rând, peste 5100 de limbi naturale, native sunt vorbite în întreagă lume. Astfel, necesitatea de a comunica forţează oamenii să înveţe limbi străine noi, iar pe dezvoltatori îi obligă să creeze noi aplicaţii tehnologice pentru a asigura înţelegereareciprocă şi accesul la cunoştinţele comune. Multilingvismul a devenit o regulă. Companiile, organizaţiile şi şcolile sunt, de asemenea, multinaţionale şi diverse. Cetăţenii globali doresc să comunice dincolo de frontierele de limbă.

Tehnologia limbajului

Experienţa utilizatorului cu mediul virtual în regim interactiv, multimedia şi multilingv nu este posibilă fără tehnologia limbajului. Aceasta permite dezvoltarea de aplicaţii precum traducerea automată, generarea de conţinut, procesarea informaţiei şimanagementul cunoştinţelor pentru toate limbile. Deşi această tehnologie s-a dezvoltat considerabil, încă necesită să fie perfecţionată pentru a putea fi folosită integral. Momentan, aceste soft-uri sunt utile unui traducător pentru generarea rapidă a uneiexprimări rezonabile a textului unui document.

Arta traducerii

Conţinutul semantic al mesajului din orice text reprezintă provocarea pentru “maşină de tradus”. Fabricarea de texte fără nuanţe lingvistice, fără metafore sau încărcătură emoţională transmisă este fadă. Poate această latura emoţională a textului să rezonezeîn vreun fel în robotul care fabrică traduceri? Acest aspect îi preocupă şi pe cercetători. Nu ignorăm faptul că au ajuns destul de departe, însă nu în punctul în care perfomanţele traducătorilor buni să fie depăşite de tehnologie. Echipa de traducatori din cadrul agenţiei Syncro Translation Services garantează respectarea realităţilor culturale ale tuturor materialelor traduse. Pentru noi, traducerea înseamnă creaţie, chiar şi atunci când este voba de un domeniu tehnic. Adaptăm, textul, înţelegem jocurile de cuvinte şi traducem versurile în versuri.

În concluzie, metaforele, componentele emoţionale din unele texte, pe care le regăsim dincolo de cuvinte şi reies doar din context. Ele nu pot fi traduse moţ à moţ. Astfel, acestă adaptare a textului niciun soft nu o poate realiza, ci numai un traducător uman.