Traduceri

 
 

TRADUCERI ACTE ȘI DOCUMENTE PERSONALE:

Acte de stare civila, certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de schimbare de nume, certificat de deces, cazier, adeverință de celibat, buletin, pașaport, alte acte de stare civilă, cazier, traduceri acte cetățenie română, traduceri acte auto, documentele pentru înmatricularea mașinii, brevet, talon autovehicul, brief/ brif mașină, asigurare obligatorie RCA, asigurare Casco, traduceri acte de studii, diploma școală, liceu, colegiu, institut, universitate, masterat, doctorat, foaie matricolă, viză de recunoaștere de la Ministerul Educației, echivalare studii, adeverință de studii, adeverință de absolvire, declarație, împuternicire, procura, contract de vânzare cumpărare, contract de mandat, vize și documente emise de Ambasade, Consulate.

 


 

TRADUCERI LUCRARE DE DISERTAȚIE, DOCTORAT, LICENȚĂ:

Traduceri in toate domeniile - tehnic, medical, economic, juridic, etc. traduceri proiecte de inventii.

 


 

TRADUCERI AFERENTE DOMENIULUI MEDICAL:

Asigurare medicală, asigurare de sănătate, asigurare de viață, asigurare de călătorie, analize medicale, acte medicale, documente medicale, carte medicală, certificat medical, adeverință medicale; raport RMN, CT, PET/CT, radiografie, ecografie, analize biochimice ale sângelui, rezultate histopatologice (biopsii), examene imunohistochimice, scrisoare medicală, fișă medicală, bilet de externare / bilet de ieșire din spital, internare, prescripție, rețetă medicală, prospect medicamente; ghid de utilizare și broșură de prezentare pentru echipamente medicale, ambalaj, chestionar; studiu clinic, biologic; manuale de instrucțiuni si manuale de utilizare produse și aparate medicale; lucrări de specialitate.

 


 

TRADUCERI IT ȘI WEBSITE-URI:

Indiferent de platforma, inclusiv aplicații si jocuri

TRADUCERI DOCUMENTE SPECIFICE COMPANIILOR:

Plan de afaceri, act constitutiv, statut, hotărâre judecătorească de înființare, hotărârea generală a asociaților sau acționarilor AGA, declarații, decizii, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat de înregistrare în Registrul Intracomunitar.

 


 

TRADUCERI JURIDICE:

Acte și documente notariale emise de Notari Publici, apostile și supralegalizări emise de diverse autorităţi, contract, raport judiciar, hotărâre judecătorească, brevet și marca, declarație de repatriere, raport judiciar, scrisoare de credit, acord de confidențialitate, depoziție, contract de prestări servicii, leasing, vânzare cumpărare, comodat, consimțământ, procedura de arbitraj, certificat ISO management de calitate.

 


 

TRADUCERI DIN DOMENIUL FINANCIAR/ BANCAR:

Extras de cont bancar, bilanț sau balanță contabilă, raport financiar sau contabil, expertiză contabilă sau de audit, indicatori financiari, proiect de finanțare, plan de afaceri, contracte de prestări servicii cu banca sau instituția financiară, scrisoare de bonitate, scrisoare bancară, analiză economică sau financiară.

 


 

TRADUCERI TEHNICE:

Construcții, aviație, fizică, optică, petrol și gaze, industria lemnului, industria ușoară, industria metalurgică, industria navală, energie, industria alimentară, industria auto, inginerie, telecomunicații, chimie, științe, caiete de sarcini pentru licitație, documente și declarații pentru participare la licitație, manuale de utilizare echipamente, descriere de produs, instrucțiuni de folosire/ specificații tehnice utilaje și echipamente, descriere a procesului tehnologic de fabricație.

 


 

TRADUCERI MARKETING:

Prezentări de produs sau servicii, flyer-e, broșuri, cataloage, reclame, traducerea ambalajelor de produse, traducerea știrilor și a articolelor de presă, publicații, newsletter-e.

 
Right Menu Icon