Traducerile, saltul peste timp în istorie

Atunci când vorbim despre istoricul traducerilor, ne gândim la istoria universală, la evoluţia omenirii, la primele scrieri, la descifrarea limbajelor care au dus, în timp, la societăţile şi culturile actuale. Sunt atâtea teorii, filosofii şi nume încât, parcă, ajungem, fără să vrem, pe făgaşul “Turnului Babel”, această bine evocată răscruce biblico-mitologica unde a apărut ideea de multilingvism şi aferent problemele legate de acesta. Ideea limbajelor alambicate ale Babel-ului poate fi mai mult o alegorie, un simbolism al nevoii de schimb şi comunicare care vine împreună cu diversificarea culturală.

Câţiva paşi decisivi în trecut

Cu 2000 de ani I.Hr. “Epopeea lui Ghilgames” a fost tradusă parţial în limbile asiatice. Trecănd repede prin Evul Mediu, din secolul al V-lea până în secolul al XV-lea, punctam câteva momente de răscruce. În primă instanţă, oamenii de litere ai lumii arabe au tradus lucrările filosofice ale grecilor. În timp, au fost create traduceri în limba latină ale versiunilor arabe. Pe plan religios, în secolul al III-lea i.Hr., 70 dintre învăţaţii vremii au tradus,  pentru prima dată,  Vechiului Testament în limba greacă. Această traducere a Bibliei a devenit, astfel, baza pentru ediţiile în alte limbi. Odată cu progresele tehnologice majore, cum ar fi inventarea tiparului, prima carte tiparită a fost versiunea în limba latina a Bibliei.

Industrializarea a schimbat lumea şi implicit modul de viaţă al oamenilor din orice parte a globului. În pragul revoluţiei industriale începută în Anglia, în secolul al XVIII-lea, şi răspandită în timpul secolului al XIX-lea în Belgia, Germania, Franţa de Nord, Statele Unite şi Japonia vorbim deja de începuturile unei industrii a traducerilor. Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea apar primele şcoli dedicate şi primele asociaţii profesionale de formare, cu alte cuvinte, activitatea de traducător devine recunoscută ca o profesie de specialitate.

Arcul peste timp

Cronologic, a fost nevoie de “aruncarea” a nenumărate punţi de legătură între culturi şi limbaje diferite. Această unificare, într-un uriaş salt peste timp, ne aduce în spaţiul actual. În momentul de faţă, când ne referim la traduceri, vorbim deja despre o industrie uriaşă. Fiecare firmă de traducere este o verigă dintr-un întreg lanţ ce face ca mecanismul, la nivel global, să funcţioneze optim. Acum, când universul s-a mutat  pe internet, există o nevoie tot mai mare de servicii  de traduceri. Cerinţele pieţei cresc: traducere site, material de marketing, documentaţii şi broşuri de instruire, software-uri, manuale multi-media, artă, literatură şi multe, multe altele. Traducerile au fost şi vor fi folosite în toate domeniile: în relaţii politice şi sociale, turism, stiinţă, filosofie, medicină, tehnologia informaţiei… şi lista rămâne deschisă.