Unde a fost scrisă prima gramatică a limbii române?

Dacă ești pasionat de „litere” și cultura romanească ești mereu binevenit la Prima Școală Românească din Șcheii Brașovului.
Pentru fiecare traducător român, indiferent de specializarea lui sau de limbile cunoscute, să descopere tainele primei școli românești și a primelor texte scrise în limba română, este o adevărată revelație profesională.

Prima școală românească este un loc magic și tainic, pe care îl descoperi la Brașov, în Schei, în curtea Bisericii Sfântul Nicolae.
Aici au văzut lumina tiparului primele scrieri în Limba Română, aici s-a tipărit prima gramatică a limbii române și tot aici a fost compus imnul „Deșteaptă-te române”. Un loc cu o reală încărcătură națională și culturală.

Traducătorii autorizați din cadrul Syncro Translation Services, în calitatea lor de filologi licențiați, ne explică importanța culturală a Primei Școli Românești și ne recomandă să reflectăm la faptul că aici a fost, practic, leagănul limbii române scrise și tot de aici a pornit prima tipăritură în limba română.

Oricât ar evolua limba și oricâte influențe ar căpăta din dezvoltarea firească și datorită globalizării, suntem datori moral să respectăm limba și să cunoaștem originile ei. Un traducător specializat, mai ales pe traduceri literare cunoaște cel mai bine acest subînțeles. De aceea, pentru traducerile ample și care necesită un „simț al limbii” sunt gândite echipe mixte de traducători: traducători nativi, traducători specializați și supervizori de proiect. Într-o agenție de traduceri limba recapătă o altă viață în funcție de proiectul la care se lucrează.

În Scheii Brașovului, la 3 noiembrie 1495 a fost scrisă prima scrisoare în limba română iar la 1757 aici se scrie și se tipărește prima gramatică românească. Încă din anii 1556 şi 1588 diaconul Coresi împreună cu alți colaboratori tipăresc primele cărți de circulație în română, oficializând definitiv scrisul în această limbă.

În prima carte de gramatică se pot regăsi definiții și categorii gramaticale foarte asemănătoare celor de astăzi, reguli încă valabile de ortografie și punctuație. Un aspect foarte interesant este gruparea verbelor după două conjugări pe baza terminațiilor verbale.

Chiar dacă pe parcursul carierei de traducător se definește o anumită specializare, un traducător excelent se preocupă mereu de cultura generală în domeniul limbii.
Pentru toți cei pasionați de gramatică, filologie și de istoria limbii române, o vizită la Prima Școală Românească este o recomandare excelentă.